Datum: 04.09.2022 / Cijena: 2.250.00 kn

Putevima sv. Franje

Opširnije

Datum: 05.10.2022 / Cijena: 2.250.00 kuna

Rim – listopad

Opširnije

Datum: 01.06.2022 / Cijena: 2.200.00 kn

Putevima sv. Franje, sv. Rite i sv. Padre Pia – SB

Opširnije

Datum: 15.06.2022 / Cijena: 5.850,00 kn

Fatima-Lurd-Santiago de Compostela lipanj

Opširnije